БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 28 юли  44

БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

В изпълнение на проект „Младежко предприемачество - да проектираме бъдещето си сами“ по Национална програма за младежта, финансиран от Министерството на младежта и спорта, сдружение „Иновации за устойчиво развитие“  ще проведе поредица събития, насочени към младежи между 15 и 29 г., които имат желание да повишат своите познания в областта на предприемачеството, както и да развиват самостоятелна стопанска дейност.

Събитията ще се проведат в читалище „Виделина”, Панчарево в периода 31.07-02.08.2020 г. и са част от обучения за придобиване на ключови компетентности за младежко предприемачество. Завършилите курса на обучение ще получат сертификат.

Всички събития ще се осъществят при стриктно спазване на противоепидемичните мерки във връзка с извънредната епидемична обстановка.

Желаещите да се запишат за участие трябва да изпратят имейл на assoc.isd@gmail.com, в който да посочат трите си имена, населеното място и възрастта си. В отговор ще получат програма на събитието и потвърждение на регистрацията си. Поради ограничения брой места, те ще бъдат запълвани по поредността на постъпване на заявките.

Събитията на територията на район „Панчарево” се осъществяват с подкрепата на СО - район „Панчарево” и са уникален шанс за младите хора от района да получат ценни съвети за бъдещото си развитие в сферата на бизнеса и предприемачеството.

Публикувано от ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top