ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО ВЛИЗА В УЧИЛИЩЕ С „АКЦИЯ: ТИ СИ ПРОМЯНАТА”

 21 юли  53

ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО ВЛИЗА В УЧИЛИЩЕ С „АКЦИЯ: ТИ СИ ПРОМЯНАТА”

„Акция: ти си промяната” е най-новият доброволчески проект на варненската младежка неправителствена организация Сдружение ЗА ТЕБ по програма Европейски корпус за солидарност. В продължение на 1 година 10 младежи ще се присъединят към екипите на  „Фондация СОС - семейства в риск”, „Сдружение Алтернативно пространство” (познато още като ХАЛЕ 3) и Икономически университет - Варна. Всички партньори са опитни и активни НПО и институции от Варна и организират дейности в подкрепа на местната общност. 

 „Акция: ти си промяната” ще помогне на младежта да придобие професионални и меки умения, нужни за тяхната бъдеща реализация, подкрепяйки тяхното успешно професионално и лично развитие. Доброволците ще се включат в дейности за свободното време на деца и младежи в риск (жертви на трафик и насилие, деца изведени от семействата си, хора с ниско ниво на образование и живеещи в бедност), младежки обучения, дейности за популяризиране на младежката мобилност и програма Еразъм +, събития на тема доброволчество и активно включване, организиране на спортни, младежки и културни събития, творчески ателиета, дейности в сферата на маркетинга и рекламата, фото и видео заснемане и обработка, дизайн и изграждане на спортно оборудване, международно сътрудничество.

Освен регулярните си задачи, доброволците ще се включат и в провеждането на „Щък тук-там в училище” - 6 мини-фестивала във варненски училища и университети през  учебната 2020/2021 година. По време на събитията, младежите заедно с представители на техните посрещащи организации ще популяризират дейността на организациите, ще промотират активното гражданство и начин на живот, и не на последно място - включването в доброволчески инициативи и програми.  

Целта на проекта и на предвидените допълнителни събития „Щък тук-там” е да повиши информираността на местната общност и организации за възможностите на ЕКС и Еразъм+, силата на неформалното обучение, възможностите за местно и международно доброволчество. „Акция: ти си промяната“ дава възможност на младите хора и представителите на различни организации да участват в и организират дългосрочна доброволческа служба. Това е възможност, която до скоро не е съществувала и предоставя сигурност, пълна ангажираност и ресурси за реализирането и. „Ще предоставим на местни участници и организации възможност за доброволческа служба на национално ниво, която е структурирана, спазва Европейски изисквания за качество и предоставя валидиране на придобитите умения от доброволците.”  - каза председателят на Сдружение ЗА ТЕБ Елина Райнова. 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top