НАРЪЧНИК „ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ - СИЛА ЗА МЛАДЕЖКО ДЕЙСТВИЕ“

 30 юни  43

НАРЪЧНИК „ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ - СИЛА ЗА МЛАДЕЖКО ДЕЙСТВИЕ“

Целите за устойчиво развитие наистина са сила за младежко действие! В това ни убеди проектът, който имахме възможността да реализираме през последните шест месеца, подкрепени от Bridge 47 - Building Global Citizenship и Европейския съюз.

За да убедим и Вас в тази сила, имаме честта да Ви представим последната гордост на проекта - наръчника „Целите за устойчиво развитие - сила за младежко действие“.

Тук ще откриете повече информация за Целите за устойчиво развитие, ще разберете какво представлява Политическия  форум на високо равнище. Ще намерите инструмента за докладване, чрез който 22 училища в страната успяха да оценят до каква степен прилагат ЦУР в училищния живот. Ръководствата, учителите и учениците идентифицираха ползите от прилагането на Целите за устойчиво развитие в ежедневието. И последно, но едно от най-важните - ще откриете идентифицираните добри практики за прилагане на ЦУР в училищния живот.

Новини

Back To Top