ПРОУЧВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА НА „МЛАДЕЖКА ДОБРОВОЛЧЕСКА МРЕЖА“

 17 юни  84

ПРОУЧВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА НА „МЛАДЕЖКА ДОБРОВОЛЧЕСКА МРЕЖА“

След извънредната ситуация с Covid 19, продължават дейностите по проект „Активизираме младите“, НПМ-005-П2-ТО4/2019, реализиран по Национална програма за младежта (2016-2020),, от сдружение „Младежка доброволческа мрежа“. Програмата се финансира от Министерството на младежта и спорта.

По проекта се провежда проучване на състоянието, предизвикателствата и потребностите на младите хора в малките населени места:  градовете Камено и Айтос и село Люляково (общ. Руен). Изследването се осъществява в трите населени места по метода „фокус-група“.

През  месец  юли 2020 г. по проекта предстои да се реализират 3 обучения за овластяване на младежи от целевите населени места, които след това ще инициират свои кампании, по актуален общностен въпрос, свързан с младите хора.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top