Втора процедура за кандидатстване по Направление 2 на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 година, със срок на кандидатстване - 30.06.2020 г.

 16 юни  387

Втора процедура за кандидатстване по Направление 2 на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 година, със срок на кандидатстване - 30.06.2020 г.

Направление 2 - Тема „Превенция на различни форми на зависимости (наркотици, тютюнопушене, алкохол, интернет, видео игри и др.)“
ОБЯВА

Програма и указания:
Програма | Указания | Проект на Договор

Документи за кандидатстване:
Придружително писмо | Формуляр за кандидатстване | Индикатори - Направление 2 | Бюджет
Приложение 3а - декларация на кандидата | Приложение 3б - декларация на кандидата
Декларация представляващ кандидата | Декларация на партньора | Декларация представляващ партньора

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top