Пълен списък на одобрените и неодобрени проектни предложения, подадени по покана за повторно набиране на проектни предложения по Направление 1 на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 г.

 10 юни  151

Пълен списък на одобрените и неодобрени проектни предложения, подадени по покана за повторно набиране на проектни предложения по Направление 1 на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2020 г.

Пълен списък на одобрените и неодобрени проектни предложения, подадени по покана за повторно набиране на проектни предложения с краен срок на кандидатстване – 07.05.2020 г., по Направление 1, Тема „Превенция на агресията сред младите хора“ (насилие, език на омраза, дискриминация, расизъм и др.)“

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top