НАЦИОНАЛНИ ПОКАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, СЕКТОР „МЛАДЕЖ“, КРАЕН СРОК 07.05.2020 Г.

 07 май  370

НАЦИОНАЛНИ ПОКАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, СЕКТОР „МЛАДЕЖ“, КРАЕН СРОК 07.05.2020 Г.

Публикувани са Националните покани за кандидатстване по сектор „Младеж“, Ключови дейности 1, 2 и 3 на Програма „Еразъм+“, с краен срок за кандидатстване 07 май 2020г. (13:00 часа българско време).

Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“:

Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“:

Поканата е отворена само за проектни предложения за „Стратегически партньорства за подкрепа на иновации“. 

Ключова дейност 3 „Подкрепа за реформиране на политиките“:

Поканите са налични и в съответните секции на интернет страницата на ЦРЧР.

NB! Информираме Ви, че поради разпространение на COVID-19 и създалата се извънредна ситуация в страната и Европа, прилагането на мандатни писма към проектните предложения не е задължително. При решение за финансиране, оригиналните мандатни писма следва да бъдат предоставени на Националната агенция преди подписване на договора за безвъзмездна помощ.

Екипът на ЦРЧР

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top