ТЕНИС КЛУБ- НОВА ЗАГОРА С НОВИ ИНИЦИАТИВИ ЗА МЛАДЕЖИТЕ

 02 март  92

ТЕНИС КЛУБ- НОВА ЗАГОРА С НОВИ ИНИЦИАТИВИ ЗА МЛАДЕЖИТЕ

След приключване на Програмата на тенис клуб- Нова Загора, много от участвалите в нея младежи

изявиха желание да продължат с активни физически занимания. Някои от тях провеждаха бягания в градския парк. Други се поинтересуваха от възможностите да се занимават с туризъм.

След разговори между ръководствата на „Тенис клуб-Нова Загора” и местното туристическо Дружество „Алеко 1900”, бяха планирани и реализирани следните турис- тически походи, в които участваха над 50 младежи:

1. Преход между хижа „Чумерна” и хижа „Буковец” над гр.Твърдица с преспиване на хижа „Буковец“.

2. До връх „Бузлуджа” – поход и ски обучение.

3. До „Москова нива” над с.Кортен, обл.Сливен.

През м. март предстои следното :

03.03. – преход връх „Бузлуджа” – връх „Шипка”.

През март – почистване на маршрута до Хайдушко сборище и самата поляна.

21.03. – Отбелязване на първа пролет на Хайдушко сборище, организирано от Община Нова Загора, Туристическото дружество и Тенис клуб-Нова Загора.

Пътуванията до отделните местности бяха безплатни за младежите благодарение на спонсори.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top