НОВО ПОКОЛЕНИЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ - МОДУЛ III [БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ]

 20 февруари  107

НОВО ПОКОЛЕНИЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ - МОДУЛ III [БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ]

Асоциация за социална отговорност и развитие чрез иновации (АСОРИ) продължава с безплатните обучения по проект „Ново поколение предприемачи – дигитални инструменти за изграждане и разширяване на бизнес“.
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта, Договор № 25-00-76/11.10.2019 г.
Проектът се осъществява в партньорство с „Институт за предприемачество, устойчиво развитие и иновации“ (ИПУРИ).
В рамките на проекта се осъществяват безплатни практически обучения в 4 модула за дигитално предприемачество, насочени към младите хора в страната, на възраст от 15 до 29 години, които имат идея, желание и страст да развият собствен бизнес. През месец ноември, беше проведен Модул I: „Законодателна уредба за стартиране и управление на бизнес. Дигитални инструменти“
Следващото обучение, за което набирането на участници, започва сега е Модул III: „Дигитален Маркетинг“
Последният оставащ модул е:
Модул IV: „Управление на знанието и ERP – планиране на ресурсите в предприятието“
Модул III: „Дигитален Маркетинг“
Tози модул има за цел да разгледа основните понятия и направления в дигиталния маркетинг, както и да очертае неговите постоянно-разширяващи се граници.
Обучението ще се фокусира върху изграждането на бранд, общност около него и комуникационна стратегия, която да създава допълнителна стойност за потребителя.
Обучението ще разгледа в детайл процеса по създаване на комуникационна стратегия, подбора на подходящи комуниакационни канали, техните специфики, както и управлението на отделни кампании и маркетингови проекти.
КОГА: Обучението по този модул ще бъде проведено в рамките на 4 дни, 3 през месец февруари и 1 през месец март, съответно 24, 25, 26 февруари и 9 март oт 18:00 - 21:30 ч.
КЪДЕ: Обучението ще бъде проведено в София на ул. "Фритьоф Нансен" №11
Ако вече сте участвали в един от предходните модули, моля заявете участието си в този модул на имейл info@asori.org
Във всеки един от модулите ще имат възможност да участват по 20 младежи, избрани според тяхната идея, мотивация и потребности.
С предимство ще бъдат избирани кандидатите, чиито бизнес идея е със социална насоченост При избора на участниците ще бъде приложен принципа „първият е с предимство“.
Избраните по този начин кандидати за обучение по дигитално предприемачество, ще проведат присъствени практически обучения и дистанционно съдействие по 4-те модула.
Успешно завършилите участници, ще получат Удостоверение за участие.
Всички кандидатствали младежи, ще бъдат поканени на „Заключителна среща с успели млади предприемачи“, а 30 от младежите, участвали в обучителните курсове ще бъдат отличени в конкурс „Дигитални 30 под 30“ за новаторска бизнес идея и ще получат възможност за стаж в дигитална компания.
Обучението е напълно БЕЗПЛАТНО, но местата са ограничени! Затова побързайте да заявите своето участие в Модул III ТУК

Крайният срок за приемане на апликации е до 21.02.2020 г. включително.

За повече информация ТУК

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top