ЕВРОСТАТ: ПО-БЕЗОПАСНО ЛИ Е ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ ДНЕС?

 11 февруари  73

ЕВРОСТАТ: ПО-БЕЗОПАСНО ЛИ Е ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ ДНЕС?

През 2019 г. приблизително един от трима граждани на ЕС на възраст от 16 до 74 години съобщават за инциденти, свързани със сигурността, когато използват интернет за лични цели през 2019 г. през последните 12 месеца.

През този период фишингът е най-честият инцидент със сигурността, докладван през 2019 г. 25% от хората в ЕС съобщават, че са получавали измамни съобщения, известни като фишинг. Пренасочването към фалшиви уебсайтове, които искат лична информация (pharming), беше вторият най-чест инцидент със сигурност (12% от хората).

Делът на хората, изпитали проблеми, свързани със сигурността, когато използват интернет за лични цели, варира в различните държави-членки на ЕС. Най-високите проценти са наблюдавани в Дания (50%), следвана от Франция (46%), Швеция (45%), Малта и Холандия (и двете 42%), Финландия (41%) и Германия (40%).

За разлика от тях, най-ниските дялове са регистрирани в Литва (7%), Полша (9%), Латвия (10%), България (13%) и Гърция (13%).

Тази новина е публикувана по случай Деня на по-безопасен Интернет (11 февруари). Този ден се използва за насърчаване на по-безопасното и по-отговорно използване на онлайн технологиите и мобилните телефони.

Информация от ТУК 

Новини

Back To Top