ЕВРОСТАТ - ЖЕНИ В НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ

 10 февруари  171

ЕВРОСТАТ - ЖЕНИ В НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ

През 2018 г. от почти 15 милиона  учени и инженери  в ЕС 59% са били мъже и 41% жени.

Мъжете са особено свръхпредставени в  производството  (79% от учените и инженерите в производството са мъже), докато съотношението между половете в сектора на услугите е по-балансирано (54% мъже и 46% жени).

Източник: hrst_st_nsecsex2 

Въпреки това в четири държави-членки на ЕС по-голямата част от учените и инженерите са жени: Литва (57% жени), България и Латвия (двете 52%) и Дания (51%).

По-малко от една трета от учени и инженери са жени Финландия (29%), Унгария (30%), Люксембург (31%) и Германия (33%).

 Източник: hrst_st_nsecsex2

Тази новина отбелязва Международния ден на жените и момичетата в науката, отбелязан на 11 февруари.

Забележка: Европейският съюз (ЕС) включва 27 държави-членки на ЕС. Обединеното кралство напусна Европейския съюз на 31 януари 2020 г. Тук се публикува допълнителна информация.

Новини

Back To Top