МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ YOUTH SPORTS FAIR CHANCE СЕ ПРОВЕДЕ В САРАЕВО

 27 януари  303

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ YOUTH SPORTS FAIR CHANCE СЕ ПРОВЕДЕ В САРАЕВО

В периода 22 – 25 януари 2020, в Сараево, Босна и Херцеговина се проведе трета международна среща по проект Youth Sports Fair Chance, която имаше за цел да анализира дейностите по проекта до момента и да обсъди предстоящите спортни и образователни дейности в държавите – партньори по проекта, които ще се реализират на местно ниво преди международното спортно събитие за деца, което ще се проведе в Сплит, Хърватска през август 2020. По време на срещата се проведе и детско спортно събитие, което промотира толерантност и солидарност сред участващите в него деца. В срещата от името на „Асоциация за развитие на българския спорт“, партньор в проекта от България, взеха участие Йоанна Дочевска и Калинка Гударовска – членове на УС на АРБС.

Следващата дейност по проекта е обучение на учители по физическо възпитание и спорт и конкурс за инфографика по темата за расизма, дискриминацията и нетолерантността в спорта, в резултат на който 10 учители по физическо възпитание и спорт и 10 деца ще имат възможността да участват в спортно събитие в Хърватска през 2020. Пълна информация е налична тук: https://www.bulsport.bg/YSFC/view.html?nid=21702

Темата на проект Youth Sports Fair Chance е да намали предизвикателствата в сферата на насилието и да се справи с расизма, дискриминацията и нетолерантността в спорта (напр. по време на спортни събития).

Проектът има за цел да идентифицира, развие и състави най-добри практики, свързани със спорта, които оптимално допринасят за разпространението на посланията за уважение, борба срещу дискриминацията и расизма и предотвратяването на всички форми на насилие в спорта.

Проектът ще разработи методология за обучение, ориентирана към спорта в свободното време, с цел намаляване на насилието, расизма и дискриминацията чрез популяризиране на признаването на спортните ценности и преподаване пред основните целеви групи (ученици в начални училища, учители по физическо възпитание). За тази цел ще бъдат разработени два вида учебни материали: разработване на учебни модули за запознаване с ценностите, които да се използват от учителите по физическо възпитание и за учениците в началното училище.

Проект Youth Sports Fair Chance е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top