„ДОБРИ ПРАКТИКИ В СФЕРАТА НА БИЗНЕСА“  НА СДРУЖЕНИЕ „МЛАДЕЖКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КЮСТЕНДИЛ”

 10 декември  279

„ДОБРИ ПРАКТИКИ В СФЕРАТА НА БИЗНЕСА“ НА СДРУЖЕНИЕ „МЛАДЕЖКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КЮСТЕНДИЛ”

В периода 3-4 декември 2019 г. се проведе инфотур „Добри практики в сферата на бизнеса“ в рамките на проект „Активните младежи – фактор за развитие на малките населени места“.

Проектът се реализира от сдружение „Младежки общински съвет - Кюстендил” в рамките на Национална програма за младежта, Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании и се финансира от Министерство на младежта и спорта.

В инфотура се включиха 20 младежи, които имаха възможност да посетят на място хотели, заведения, малки фирми, земеделски производители и др.

Бяха представени добри практики от успешно развити малки и средни предприятия.

Целта на инфотура бе да повиши мотивацията и компетенциите на младите хора, тяхната пригодност за заетост и конкурентоспособност на пазара на труда, както и да им предостави възможност за развитие на предприемачески умения.

На всички участници бяха раздадени рекламни материали.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top