СТАРТИРА „АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ-ВРАЦА“

 29 ноември  319

СТАРТИРА „АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ-ВРАЦА“

Проект „Академия за млади предприемачи-Враца“ на СНЦ „Аз обичам Враца“, съвместно с Център на учебно-тренировъчните фирми  и сдружение АМОР, стартира във Враца миналия уикенд. Той е финансиран от Министерството на младежта и спорта, Национална програма за младежта 2016-2020 по Програма 2 – Национални младежки инициативи и кампании.

На 23 и 24 ноември се проведоха първите два обучителни модула, а именно:

  • Стратегическо планиране – моите силни и слаби страни.

Целта на този обучителен модул бе да представи на младежите и студентите основните бизнес стратегии и на практика да покаже как те се прилагат.

  • Предприемачество и бизнес идея. Бизнес план.

В неделя участниците трябваше да изготвят кратък бизнес план. В него освен финансовата обосновка и разтановка, бяха включени и други базисни теми, разделени в няколко категории:

  • Юридическа – правна форма, регламентиране на дейността и др.;
  • Бизнес идея – какви потребности удовлетворява, екип професионалисти и др.;
  • Стратегически маркетинг – целеви пазар, конкурентно предимство, слоган/мото, реклама и др.;
  • Поставяне на стратегически цели – краткосрочни и дългосрочни цели;
  • Финансов план – текущи и капиталови разходи, инвестиции  др.;
  • График на дейностите и структура на предприятието.

Освен изготвянето на бизнес плана, групите трябваше да презентират идеите си пред цялата група, като сами да измислят лого, слоган и цялостна визуализация на идеята.

През следващите седмици престои провеждане на другите планирани модули по проекта, към които вече се наблюдава сериозен интерес от страна на целевата група.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top