ЕВРОСТАТ: ПО-МАЛКО ЖЕНИ ИЗВЪН ПАЗАРА НА ТРУДА

 29 ноември  234

ЕВРОСТАТ: ПО-МАЛКО ЖЕНИ ИЗВЪН ПАЗАРА НА ТРУДА

Делът на лицата извън пазара на труда (което означава лица, които не са нито заети или безработни) от населението в трудоспособна възраст (на възраст 15-64 години) в ЕС е 31,4% през 2002 г. и достигна нов минимум от 26,3% през 2018 г. Намалението на лица извън пазара на труда се обяснява главно с нарастващото участие на работещите жени.

Делът на жените извън пазара на труда намалява със 7,7 процентни пункта (пп), през 2002-2018 г. от 39,5% на 31,8%, докато делът на мъжете извън пазара на труда намалява само с 2,4 пр. (От 23,2% през 2002 г. на 20,8 % през 2018 г.).

По-малко възрастни хора извън пазара на труда

Населението извън пазара на труда във възрастовата група 55-64 години е преживяло най-силно намаление от 2002 г. Делът на мъжете извън пазара на труда на възраст 55-64 години е намалял със 17,7 пр. (От 48,6% през 2002 г. на 30,9% през 2018 г.) и с 24,5 пр. за жени (от 69,3% през 2002 г. до 44,8% през 2018 г.).

 За повече информация ТУК

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top