ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АРБС ВЗЕХА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА В РУМЪНИЯ

 14 октомври  228

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АРБС ВЗЕХА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА В РУМЪНИЯ

В периода 10-12.10.2019 г. в Прахова, Румъния се проведе международна среща по проекта "Спорт и диалог срещу насилие и дискриминация”, реализиран съвместно от партньорски организации от България, Италия, Испания, Румъния и Словения. От страна на „Асоциация за развитие на българския спорт”  взеха участие Константин Занков, член на УС на АРБС, Марина Василева и Силвия Петрова, доброволци в асоциацията.

Проектът цели да се справи с проблема на насилието, дискриминацията, тормоза по време на и около спортни събития, сред спортистите, спортните отбори и техните привърженици, да се противопостави  на насилственото поведение чрез открит диалог, приобщаване, толерантност и честна игра в спорта. Проектните дейности се стремят  да допринесат за употребата на спорта като дипломатически инструмент, който обединява нации и хора, независимо от тяхното минало, етническа принадлежност или пол. както и да насърчи използването на масовите спортове за популяризиране на равните възможности.

Основни цели на проекта:

  • Насърчаване на използването на масови спортове за насърчаване на социалното приобщаване, равенството между половете, толерантността, международното сътрудничество и равните възможности за младите хора.
  • Насърчаване на спортните събития и дейности като международен инструмент в подкрепа на честната игра, приобщаването, равенството и използването на открит диалог за борба с насилието, расизма и екстремизма във и около спортни събития, сред конкуренти или поддръжници, чрез спортни дейности и създаване на диалог между заинтересованите страни

Целеви групи: млади хора от участващите държави и местни институции, училища, медии, спортни клубове, спортисти и треньори.

По време на проведената среща се планираха и следващите дейности по проекта: провеждане на проучване, организиране на спортни събития, кръгли маси и други публични събития.

Представителите на АРБС проведоха и спортни събития, използвайки методологията “обучение чрез спорт” в няколко местни училища.

Проект "Спорт и диалог срещу насилие и дискриминация” е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз, част „Спорт“.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top