ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ (RE)PLAY FOR INCLUSION СЕ ПРОВЕДЕ В САРАЕВО

 17 септември  207

ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ (RE)PLAY FOR INCLUSION СЕ ПРОВЕДЕ В САРАЕВО

В периода 04.09.2019 - 07.09.2019, в Сараево, Босна и Херцеговина, се проведе финална среща и заключителна конференция по проект „(Re) Play for Inclusion“, в която взеха участие представители на „Асоциация за развитие на българският спорт“, партньор на проекта от България. В конференцията взеха участие  Ивица Шарич, зам.-кмет на град Сараево, Арияна Менчич и Даниела Кръстич, представляващи община Сараево, Ясмина Банелукич и Недин Алибегович от Младежки съвет на Босна и Херцеговина, както и представители на партньорските организации от Албания, България, Босна и Херцеговина, Сърбия, Северна Македония, Хърватия и Унгария.

Спортът и игрите са един от най-често използваните инструменти за споделяне и изучаване на универсални правила като честна игра, уважение към различието, екипен дух, толерантност, и взаимно уважение. Целта на проекта бе да разпознае игрите и спорта като инструмент за взаимно разбиране между хората, посредничество между културите и разпространение на универсални ценности. Благодарение на този проект, младежи от партньорските държави в него, имаха възможност да научат за социалното включване и междукултурния диалог чрез спорт и игри и как могат да бъдат използвани те като методи за работа, насърчавайки някои от европейските ценности като толерантност, приобщаване, солидарност и уважение. Знанията, които те придобиха ще им помогнат да работят на местно ниво в местните общности и да разработят свои собствени информационни, комуникационни и медийни инструменти и материали, да организират осведомителни кампании за приобщаването на млади хора от уязвими групи чрез спорт и игри. Комплект от различни дейности помогна на участващите организации да подобрят своите възможности за използване на спорта и игрите като методи за работа с младежи и насърчаване на общочовешки ценности. В проекта бяха стартирани и тествани нови методи чрез осведомителни кампании относно социалното приобщаване на млади хора от уязвими групи чрез спорт и игри, обучи младежи как да популяризират универсалните правила на спорта в местната общност и да се борят с нетолерантността, дискриминацията и социалното изключване на местно и международно ниво;

Партньорски организации в проект „(Re) Play for Inclusion“:

•           “New Vision” от Тирана – Албания;

•           “Red Cross Novo Sarajevo” от Сараево – Босна и Херцеговина;

•           Клуб по плуване за хора с увреждания “SPID” от Сараево – Босна и Херцеговина;

•           “International Development Alliance Network” от София – България;

•           “Асоциация за развитие на българския спорт” от София – България;

•           Udruga “Impress” от Дарувар – Хърватия;

•           “Eurotender Association” от Сегед – Унгария;

•           “Council for prevention of juvenile delinquency” от Кавадарци – Северна Македония;

•           Спортен клуб по кик-бокс “Budo” от Кавадарци – Северна Македония;

•           Клуб по тенис на маса за хора с увреждания “Nais” от Ниш – Сърбия;

•           Клуб за овластяване на младежта 018 (KOM 018) от Ниш – Сърбия.

Проект „(Re) Play for Inclusion“ е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top