ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ PLAY’IN TOGETHER СЕ ПРОВЕДЕ В ПРАГА

 16 септември  188

ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ PLAY’IN TOGETHER СЕ ПРОВЕДЕ В ПРАГА

В периода 08.09.2019 - 13.09.2019, в Прага, Чехия се проведе проведе втора международна среща по проект PLAY’IN TOGETHER, която беше домакинствана от Олимпийския комитет на Чехия. По време на срещата, партньорите в проекта обсъдиха дейностите, целевата група, възможностите за устойчивост на проекта и неговата връзка с дейностите, които са планирани за домакинството на предстоящите Олимпийски игри в Париж през 2024 г.

По време на събитието бяха обсъдени иновативни методи на обучение, чрез които специалисти от партньорските организации ще обучат учители по физическо възпитание и спорт и треньори по вид спорт, как да се противопоставят успешно срещу дискриминацията и стереотипите към хората с различни физически, сензорни или ментални увреждания, използвайки методологиите „Обучение чрез спорт“ и „Плейдагогика“.

Методологията „Обучение чрез спорт“ е иновативна за България, разработена от специалисти от цяла Европа през 2012 година. Подобни образователни инструменти се използват в редица европейски държави, като имат за цел да преборят редица проблеми в обществото като липса на комуникация, основни човешки права и свободи, ограничаване на девиантни поведения като агресия и насилие, засилване на екипност и чувството на обществена принадлежност.

„Плейдагогика“ Playdagogy е методика за обучение, предназначена за деца на възраст от 6 до 11 години, разработена от PL4Y International в началото на 2000 година. Методите подпомагат процесите на учене докато децата играят различни игри и практикуват разнообразни спортове, като се съсредоточават в следните основни теми хранене/затлъстяване, хигиена, дискриминация, увреждания, околна среда, житейски умения (самоуважение, спазване на правила, зачитане на другите, съвместна работа и др.) и поведенчески рефлекси, които влияят положително върху участващите и средата около тях.

Цел на проект PLAY’IN TOGETHER

Европейското общество става все по-приобщаващо за всички хора с увреждания благодарение на популяризирането на олимпийските, параолимпийските и европейските ценности в спортната игра.

Специфични цели

  • Европейската младеж да промени мисленето си към хората с увреждания чрез практиката на социално-спортни дейности;
  • Децата с увреждания да се насърчат, оценят и осъзнаят потенциала си чрез практикуването на социално-спортни дейности, пренасящи параолимпийски, олимпийски и европейски ценности;
  • Положителните взаимодействия и приятелството между европейските граждани следва да бъдат в основата на тяхната комуникация, а спортните игри се превръщат в силна връзка и обединяваща публика за гражданите с или без увреждания.

Проект PLAY’IN TOGETHER е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top