ПУБЛИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ТЕМА: „МЛАДЕЖКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ЕС“

 12 август  52

ПУБЛИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ТЕМА: „МЛАДЕЖКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ЕС“

Европейската комисия провежда публично проучване на тема: „Младежкото представителство в ЕС“.  Неговата цел е да се идентифицират европейските неправителствени организации и мрежи в ЕС (за младежи), да се оцени приносът на финансирането на ЕС за младежките организации и мрежи,  както и да се откроят новите тенденции при младежкото участие и представителство.

Изследването ще оцени и прилагането на Европейската младежка стратегия  2019 – 2027 и по-специално една от основните ? цели „Участие“, която е насочена към насърчаване на младежкото участие в демократичния живот в страните от  ЕС.

Каним Ви да попълните кратък въпросник, резултатите от който ще бъдат оформени като препоръки към Европейската комисия.

Изследването е предоставено на английски език  и ще бъде активно до 16 август 2019 г.

Каним Ви да участвате в проучването, както и да го разпространите сред младежи и младежки организации, като кликнете ТУК!

Информация ЦРЧР

Новини

Back To Top