Експерти на Министерство на младежта и спорта представиха проекта на Национална програма за младежта (2016-2020) и на втората конференция за структурния диалог и младежкото овластяване в рамките на проект „Младежка гражданска инициатива“

 26 януари  1838

Експерти на Министерство на младежта и спорта представиха проекта на Национална програма за младежта (2016-2020) и на втората конференция за структурния диалог и младежкото овластяване в рамките на проект „Младежка гражданска инициатива“

На 26.01.2016 г. в София експерти от Министерство на младежта и спорта представиха проекта на Национална програма за младежта (2016-2020) на втората конференция по проект 2015-I-BG01-KA347-013610 "Младежка гражданска инициатива", осъществена с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 3: „Подкрепа за реформиране на политиките” от "Организация за научно практическо развитие на студентите" (ОНПРС).

В рамките на 3 дни младежи и експерти, отговорни за формирането и реализирането на младежки политики, дебатираха по въпроси, пряко засягащи младите хора в страната.

Гергана Джугларска – старши експерт в дирекция „Младежки политики”, Министерство на младежта и спорта (ММС), представи проекта на Националната програма за младежта (НПМ) 2014 – 2020 г. Младежите бяха запознати с допустимите дейности и бенефициенти по двете подпрограми на НПМ, целевите групи и процеса на кандидатстване. Бяха обсъдени трудностите и предизвикателствата, пред които са изправени младежите, при реализирането на младежки инициативи и кампании.

Представители от Столична община – район „Студентски“ представиха функциите и сферите на компетентност на район „Студентски“ в диалога с младите хора. Бяха разгледани активности и инициативи на районната администрация, пряко насочени към младежите, чрез които район „Студентски“ се утвърждава като отворен и отговорен партньор на младите хора.

Въпросите, свързани с финансовото подпомагане на младежите, бяха дискутирани с представители на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Те представиха възможности за интегрирането на младите хора на пазара на труда - Националната гаранция за младежта, процедури по ОП “Развитие на човешките ресурси”, както и други мерки с целева група - младежи, администрирани от МТСП.

Събитието обхвана и темите за трудностите и приоритетите в областта на младежките политики и възможностите за младежко включване и овластяване на национално, европейско и международно ниво. Акцент бе поставен и на доброволчеството чрез дебат относно необходимостта от Закон за доброволчеството, както и представянето на различни добри практики в тази област.

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top