ПРОЦЕНТ НА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2018 Г. В ЕС НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 05 юли  132

ПРОЦЕНТ НА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2018 Г. В ЕС НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

През 2018 г. за завършилите на възраст между 20 и 34 години в Европейския съюз (ЕС), които са получили висше образование през предходните три години, коефициентът на заетост е 85.5%.

Това е с 0.6 процентни пункта над нивото през 2017 г. и с 1.4 процентни пункта под предишната висока стойност от 86.9% през 2008 г.

Държавите-членки на ЕС с най-висок процент на заетост за последните завършили висше образование през 2018 г. са Малта (96,7%), Холандия (94,8%), Германия (94,3%) и Люксембург (94,0%). За разлика от тях, при четири държави-членки на ЕС, процентът е под 80%: Испания (77,9%), Хърватия (75,2%), Италия (62,8%) и Гърция (59,0%).

През 2018 г. в България 84.5% от получилите висше образование през предходните три години на възраст между 20 и 34 години са заети.

Младите хора с висше образование ( ISCED нива 5-8 ) регистрират най-високите нива на заетост и като цяло са по-добре защитени от рисковете от безработица, отколкото техните връстници, които са влезли на пазара на труда с по-ниски нива на образование.

Данните от източника могат да бъдат намерени ТУК.

Информация от ТУК 

Новини

Back To Top