YOUTHPASS В ЕВРОПЕЙСКИЯ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ

 30 май  127

YOUTHPASS В ЕВРОПЕЙСКИЯ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ

От 28 май 2019 г., Youthpass е на разположение на всички участници в Европейския корпус за солидарност за обсъждане на процеса на обучение и документиране на резултатите от обучението. Youthpass в Европейския корпус за солидарност има същата цел като Youthpass в Erasmus +: да даде възможност на участниците да станат по-добре запознати и по-добре да представят и използват резултатите от обучението, които са придобили по време на тяхното участие в проектите. Това се постига чрез прилагане на т.нар. Youthpass процес - непрекъснат и подкрепен размисъл върху ученето - през целия жизнен цикъл на проекта.

Youthpass е достъпен за всички видове дейности в корпуса; той допълва потвърждението за участие на корпуса на солидарността. Може да видите например сертификати за различни видове проекти в Корпуса на солидарност ТУК.

Сертификатът Youthpass е по-компактен документ в Европейския корпус за солидарност, отколкото в Erasmus +, със силен акцент върху развитието на компетенциите на участниците. Като рамка за описване на резултатите от обучението, сертификатът включва ревизираните ключови умения за учене през целия живот. Разгледайте ревизираната рамка на компетенциите ТУК.

За повече информация ТУК 

Новини

Back To Top