МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ЗА ТРАДИЦИОННИТЕ ИГРИ СЕ ПРОВЕДЕ В ХЪРВАТСКА

 27 май  229

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ЗА ТРАДИЦИОННИТЕ ИГРИ СЕ ПРОВЕДЕ В ХЪРВАТСКА

В периода 23-26 май 2019, в Риека, Хърватска се проведе втора международна среща и уъркшоп по проект “The Game”. Срещата събра представители на партньорските организации от България, Хърватска, Турция и Румъния. От страна на „Асоциация за развитие на българския спорт“ взеха участие Константин Занков, член на УС на АРБС, Денис Димитров, Елена Таракова, Марина Василева и Тодор Халачев, доброволци в организацията.

Целта на проекта е все повече деца и младежи да бъдат физически активни, посредством прилагане различни традиционни игри, практикувани в Европа. По време на проекта се провеждат редица проучвания и представяния в партньорските държави, с цел ефективно да бъдат мотивирани все повече млади хора да спортуват по един лесен, достъпен и забавен начин. 

По време на срещата, освен обмяна на опит между партньоските организации, се проведе и уъркшоп по темата, както и имплементиране на методологията чрез провеждане на обучение на спортни учители и треньори. Организира се и спортен ден, по време на който се приложиха традиционните игри на различните държави с местна група ученици.

 Традиционните игри вече се разпространяват в спортни клубове и училища в партньорските държави и достигат до все повече млади хора в Европа. Предстои детско спортно събитие и партньорска среща в България през месец юни, 2019-та година.

Проект „The Game“ е съфинансиран по програма „Еразъм+“ Спорт на Европейската комисия.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top