ЕВРОПЕЙСКИ НАГРАДИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

 28 май  295

ЕВРОПЕЙСКИ НАГРАДИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

За 13-та поредна година Европейската комисия  организира присъждането на Европейските награди за насърчаване  на предприемачеството. Координатор на националния етап на конкурса в България е Министерство на икономиката.

Целта на конкурса е да бъдат отличени най-успешните дейности и инициативи, подкрепящи предприятията и предприемачеството, в Европа и в частност - в България, служат за пример при прилагането на политики и практики в тази област, повишават  вниманието относно значимостта на предприемачеството, насърчават и вдъхновяват бъдещите предприемачи.

В конкурса могат да участват национални, регионални и местни публични институции и публично-частни партньорства от всички държави-членки  на ЕС, Норвегия, Исландия, Сърбия и Турция. Кандидатурите трябва да се отнасят до започнати или скорошни инициативи, насърчаващи предприемачеството, оказали са значително влияние върху въпросния регион или място и показват нарастващ напредък за период от две години. За подборът на кандидатурите решаващи ще бъдат следните критерии: оригиналност, устойчивост и въздействие на инициативите върху местната икономика. Ще се има предвид и приложимостта на идейния подход другаде в Европа.

За участие в конкурса кандидатите трябва да изпратят в срок до 28 май 2019 г. попълнен, подписан и подпечатан ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ на :
Теодора Митова
Национален координатор 
Старши експерт в отдел "Политика за МСП"
Дирекция "Икономическа политика"
Министерство на икономиката
тел.: 02 940 75 73
e-mail: t.mitova@mi.government.bg

Моля, изпратете формуляра САМО в електронен вид – с подписите и печата  в *.pdf-формат и без подписи и печат в *.doc-формат. Моля, при попълването на формуляра да спазите заложените изисквания относно обема на текста.

За повече информация ТУК 

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА Е ИЗБРАНА ДАТАТА 21 СЕПТЕМВРИ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МИРА, ПОСВЕТЕН НА УКРЕПВАНЕТО НА ИДЕАЛИТЕ ЗА МИР И НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КУЛТУРА НА МИРА?

Видео

Вижте още
Back To Top