ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА ПОВИШИ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ДУХ НА МЛАДЕЖИ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 14 май  403

ПРОЕКТ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА ПОВИШИ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ДУХ НА МЛАДЕЖИ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

СНЦ „Балкани без граници” приключи реализацията на проект „Инициативи и кампании за насърчаване на младежкото предприемачество – възможности за успешна реализация на младите хора в област Благоевград”, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за младежта (2016 – 2020), Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании.

Дейностите по проекта се реализираха в периода 01.11.2018 г. – 30.04.2019 г., като бяха насочени към всички младежи на възраст между 15 и 29 години на територията на Благоевградска област. В рамките му се проведоха 3 тематични обучения за придобиване на ключови компетенции за младежко предприемачество – едно обучение в с. Кочан, община Сатовча и две – в гр. Благоевград, община Благоевград, в които се включиха общо 56 младежи. Проведен бе младежки форум под наслов „Предприемаческо мислене, насърчаване на иновациите и креативността”, в който взеха участие 23 младежи и успели млади предприемачи, желаещи да споделят своя опит с участниците. Проведена бе информационна кампания, насърчаваща предприемачеството, включваща разработването и разпространението на „Наръчник на успешния млад предприемач” и мотивационни дипляни сред 3400 младежи и бе разкрита Младежка предприемаческа работилница за предоставяне на бизнес и юридическо консултиране и подпомагане на млади хора с цел насърчаване на предприемаческото им мислене, в която се включиха 66 младежи.

В резултат на проекта бе създадена благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за бизнес и професионална реализация на младите хора  и бяха повишени  мотивацията и увереността, икономическата активност и развитието на предприемачески дух за реализиране на собствени бизнес идеи на младите хора.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top