РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ

 30 април  363

РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ АКАДЕМИЯ ЗА МЛАДЕЖКИ РАБОТНИЦИ СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ

В периода 28-30 април 2019, в София, България се проведе втората среща по стратегическото партньорство в сферата на младежта Академия за Младежки Работници. Проект Академия за младежки работници е стратегическо партньорство между България, Полша, Испания и Македония, които ще разработят полезни и адекватни за динамичното развитие на младите хора инструменти. В срещата, от името на „Асоциация за развитие на българския спорт“, която е домакин на проекта в България, взеха участие Йоанна Дочевска, Ивайло Здравков, Калинка Гударовска и Емилия Ценова. По време на срещата партньорите обсъдиха предстоящите дейности по проекта и възможностите за задълбочаване на партньорството в сферата на младежта.

Проектните дейности включват Академия за Младежки Работници, която във всяка държава включи 12 младежи на възраст 18-30 години, които проявиха желание да повишат своите знания и умения в сферата на младежката работа и да работят върху практически сценарии за личностно и професионално развитие на младите хора, с които те комуникират. В Академията, която се проведе до началото на април бяха включени следните модули: работа в екип, интеграция на група, лидерство, мениджмънт на конфликти, спорт (физическа активност) и психомоторно включване в младежката работа, мотивация, ИТ инструменти в младежката работа, методи и инструменти за младежка работа, комуникация с младежи, управление на времето. Практически сценарии бяха разработени и по темите: правна рамка за създаване на НПО, промотиране и спонсорство, цели, визия, ценности, финансиране, персонал и заетост.

Резултати по проекта: 

1. Програма със сценарии и обучения с изпит 

Учебна програма – програма, теория, материали, упражнения, методи за работа с младежи, дневен ред на обучението, като всеки партньор ще допринесе за разработването. 
Обучения с изпит – 18 обучителни дни за младежи - 12 участници (от 18 до 30 години), с които всеки партньор ще проведе локално обучение. Сценарии – инструмент за изпълнението на проекта, насочен към младите хора с конкретни упражнения, игри и т.н. 

2. Наръчник на Младежкия Работник – инструмент, който да се използва при работата с младежи, като всеки партньор ще подготви част от наръчника, с добавена полезна информация за средата във всяка партньорска държава.

Мултипликационни събития 

1. НПО Пикник – във всяка държава – 50 души – НПО, младежи, обучители, местни власти;  
2. Конференция – в Лодз, Полша – 80 души – обобщение на проекта и неговите резултати.

Партньори: 

Асоциация на Активните Хора (Полша) се състои от млади хора, които искат да споделят знанията си и да подкрепят хора от местни общности. Дейностите на организацията разпространяват идеи за толерантност, партньорство и разнообразие. Организацията активно включва хора от по-бедни семейства и хора с увреждания в дейностите си и се уверяват, че имат равни възможности. 
Асоциация за развитие на българския спорт (България) е създадена през 2010 година и е неправителствена организация в обществена полза, отдадена на развитието на българския спорт и повишаването на спортната култура в България. 

Фондация Cibervoluntarios (Испания) е неправителствена организация, създадена от социални предприемачи, които насърчават използването на знанието за новите технологии като средство за облекчаване на социалните пропуски, за създаване на социални иновации и за насърчаване на овластяването на гражданите. 

Маркетинг Гейт (Македония) осигурява безопасна, уважаваща и обучителна атмосфера със структурирано неформално обучение, в което особено младите хора (основно ученици), хора с по-малко възможности и хора от други маргинализирани групи, могат да придобият основни икономически, финансови и маркетингови знания, необходими за успешния старт и насърчаването на икономическото и бизнес развитие. 

Проектът е съфинансиран по програма „Еразъм+” на Европейската комисия. 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top