НСИ: НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

 12 април  104

НСИ: НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Към 31 декември 2018 г. населението на България е 7 000 039, което представлява 1.4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2017 г. населението на страната намалява с 49 995 души.

През 2018 г. в страната са регистрирани 62 197 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 1 758 деца.

Броят на умрелите през 2018 г. е 108 526 души, а коефициентът на обща смъртност - 15.4‰. Спрямо предходната година броят на умрелите намалява с 1 265.

Прессъобщение: 

*      Population2018_ZG7X53J.pdf

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2018 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ВЪЗРАСТ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ 

Новини

Back To Top