ТЕАТРАЛНАТА ПОСТАНОВКА „КВАДРАТУРАТА НА КРЪГА” В ГР.  САНДАНСКИ

 25 март  167

ТЕАТРАЛНАТА ПОСТАНОВКА „КВАДРАТУРАТА НА КРЪГА” В ГР. САНДАНСКИ

Сдружение “Ключ към щастие”  представи на 19 март 2019 г. в гр. Сандански в Дома на културата, театралната постановка „Квадратурата на кръга” по проект „Театралното изкуство като средство за общуване и личностно развитие на младежта” . Целта на проекта е  активизиране на младите хора в малките населени места в община Сандански.   
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top