НАЦИОНАЛНИ ПОКАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СЕКТОР „МЛАДЕЖ“, КРАЕН СРОК 30 АПРИЛ 2019 Г.

 30 април  597

НАЦИОНАЛНИ ПОКАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СЕКТОР „МЛАДЕЖ“, КРАЕН СРОК 30 АПРИЛ 2019 Г.

Уважаеми кандидати,

Информираме Ви, че са публикувани Националните покани за кандидатстване по сектор „Младеж“, Ключови дейности 1, 2 и 3, с краен срок за кандидатстване 30 април 2019 г., 13:00 часа българско време.

Текстове на поканите са достъпни на следните страници:

Екипът на ЦРЧР

 

Събития

Back To Top