НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ (НСА) ПРЕДЛАГА ОБУЧЕНИЕ В  МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ"

 18 март  197

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ (НСА) ПРЕДЛАГА ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА "МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ"

Национална спортна академия „Васил Левски“ (НСА) предлага обучение в  бакалавърска, магистърска и докторска степен.

Минималният срок за обучение в бакалавърска степен по учебен план е 4 години (редовна форма) и 240 ECTS (кредити), за магистърските програми – 1 или 2 години и 60 ECTS (кредити), а за докторантурите (редовна форма)– 3 години.

Обучението в образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ се осъществява в три направления: Спорт, Физическо възпитание и Кинезитерапия.

За придобиване на образователно-квалификационна степен “Магистър” НСА предлага избор от общо 16 магистърски програми с успешна професионална реализация: „Спорт за високи постижения“, „Спортен мениджмънт“, „Спортна психология“, „Спортна журналистика“, „Олимпизъм и олимпийско движение“, „Спорт и сигурност“, „Спорт, фитнес, здраве“, „Кинезитерапия“ (продължителност 1 или 2 години), „Спортна анимация“, „Адаптирана физическа активност и спорт“, „Спа култура, хидро, лито и таласо практики“, „Спа култура, източни и аква практики“, „Физическо възпитание и спорт“, „Младежки дейности и спорт“, „Създаване и реализация на спортни шоупрограми“.

Магистърска програма „Младежки дейности и спорт“ е сред програмите, които се предлагат в трите форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна. Завършилите имат възможност да се реализират в разнообразни и търсени на пазара на труда дейности, свързани с прилагане на европейските политики и практики за младежта и спорта. Те могат да заемат различни ръководни и експертни длъжности в публичната администрация, в организациите за публични услуги, в национални и международни организации, да бъдат ръководители, експерти, консултанти и обучители по проекти, в управлението на младежките дейности, физическото възпитание и спорта.

Програмата се предлага в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение – продължителност 2 семестъра.

Модерно интерактивно обучение и придобиване на компетенции за:

·    -работа в национални и международни екипи;

·     -проучване на европейски практики и дейности в реална практическа среда;

·     -анализ и съставяне на нормативни документи;

·     -използване на технологии за управление  на информацията;

·     -организация и управление на проектни дейности;

·    -взаимодействие с държавни и обществени институции, с  неправителствени младежки организации.

·     Шанс за успешна професионална реализация!

Студентите на НСА се обучават с използването на модерни интерактивни методи в условията на уникална учебно-спортна база и съвременно оборудван Център за научна и приложна дейност в спорта. Дипломите на НСА са признати по цял свят.
Подробна информация за кандидатстването за обучение в НСА ще откриете ТУК.

Тук може да откриете видео представяне на НСА.

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА Е ИЗБРАНА ДАТАТА 21 СЕПТЕМВРИ ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МИРА, ПОСВЕТЕН НА УКРЕПВАНЕТО НА ИДЕАЛИТЕ ЗА МИР И НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КУЛТУРА НА МИРА?

Видео

Вижте още
Back To Top