СТАНЕТЕ ПОСЛАНИК НА КАРИЕРИТЕ В ЕС

 25 март  1141

СТАНЕТЕ ПОСЛАНИК НА КАРИЕРИТЕ В ЕС

Помогнете за насърчаване на кариерата на ЕС във Вашия университетски университет!

Европейската служба за подбор на персонал търси нови кариерни посланици на ЕС.

Те ще действат като контактна точка за студенти, интересуващи се от кариерата на ЕС . Техните задачи включват проучване на целевите групи, свързване с медиите, разпространение на информация, представяне и редовно докладване за дейността им.

 Всеки гражданин на ЕС, който владее английски език и един от езиците на страната, в която се обучава, може да кандидатства, при условие че е записан и присъства в  участващ университет  за времето на дейността на посланика, от септември 2019 г. до септември 2020 г.

 Интересува ли Ви? Попълнете  формуляра  до 25 март 2019!

 Потърсете подробна информация ТУК.

 

Събития

Back To Top