В ХЪРВАТСКА ЗАПОЧНА ПРОЕКТ BETTER, КОЙТО ПОПУЛЯРИЗИРА СПОРТА БОЧЕ

 06 март  378

В ХЪРВАТСКА ЗАПОЧНА ПРОЕКТ BETTER, КОЙТО ПОПУЛЯРИЗИРА СПОРТА БОЧЕ

В Риека, Хърватска започна проект, който популяризира традиционния спорт Боче.

От 4 до 7 март 2019 г. в Риека, Хърватия, се проведе първата транснационална проектна среща по проект "Bocce together, active forever". Спортната асоциация за град Рийека ще координира този проект за период от 12 месеца.

Проектът цели да въведе традиционния спорт Боче в ежедневния живот на хората от всички възрасти като средство за справяне със социалните предизвикателства - включително справяне с физическата неактивност. Много традиционни спортове и игри са изчезнали и тези, които оцеляват, са изправени пред неизбежно изчезване. Глобализацията, миграцията, демографските и социалните промени са някои от факторите, които допринасят за тази тенденция. Въздействието на мултимедийната технология влияе и на изчезването на традиционните спортове и игри. Младите хора днес предпочитат да прекарват времето си пред компютър, а не с приятели и семействата си или да спортуват. Това засяга качеството им на живот и увеличава епидемията от физическа неактивност като цяло. В допълнение към това, спортът в днешно време става все по-скъп и може да има финансови бариери, които могат да попречат на хората да спортуват. С този проект искаме да популяризираме традиционния спорт Боче и да докажем, че традицията може да бъде много забавна, ефективна и икономични обоснована. Освен това искаме да преодолеем разликата между поколенията и половете и да докажем, че Боче не е само спорт за възрастни хора и мъже.

На срещата присъстваха представители на партньорските организации по проекта от България, Унгария и Хърватия. Спортната асоциация за град Рийека представи целите и задачите на проекта. Партньорите планираха разработването на Модул за обучение по Боче и съдържанието на 2-ра транснационална среща по проекта (1-ва дейност за изграждане на капацитет) и трета среща на Транснационалния проект (2-ра дейност по изграждане на капацитет). Дейностите по изграждане на капацитет ще бъдат организирани в София и Будапеща и ще се състоят от теоретична и практическа част, където хора от всички възрасти и полове ще се научат да играят Боче.

- Основните цели на проекта са:
1. Да се предоставят възможности на хората от всички възрасти да се забавляват и да бъдат активни, за да подобрят качеството си на живот;
2. Привличане на голямо население, особено деца и младежи, и доказване, че Боче не е само спорт за възрастни мъже;
3. Да допринесат за преодоляване на пропастта между поколенията и половете: Боче може да се играе от деца, възрастни хора, мъже и жени;
4. Насърчаване на социалното приобщаване, междукултурния диалог, разбирането, интеграцията и зачитането на другите чрез спорта;
5. Насърчаване на европейското наследство (традиционни спортове и игри).

Проект „Bocce together, active forever“ е съфинансиран от програма „Еразъм +“ на Европейския съюз - Спортна част и е малко партньорско сътрудничество. Проектът включва 4 партньора от 3 държави: Хърватска – Спортна организация на град Рийека, България – Асоциация за развитие на българския спорт, Хърватска - ECHO, Унгария - Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület .

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top