ПРИЗИВ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ И МРЕЖИ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ ПРОЦЕСА НА ДИАЛОГ МЕЖДУ МЛАДИТЕ ХОРА НА ЕС „СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДЕЖТА“

 01 март  400

ПРИЗИВ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИТЕ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ И МРЕЖИ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ КЪМ ПРОЦЕСА НА ДИАЛОГ МЕЖДУ МЛАДИТЕ ХОРА НА ЕС „СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДЕЖТА“

Искате ли да подобрите живота на младите хора в Европа чрез формиране на политики? Вашата неправителствена европейска младежка организация или мрежа има ли идеи и експертен опит по теми, свързани с бъдещето на работата, младежката работа и младежта в селските райони, за да споделят с хората, които вземат решения? Ангажирани ли сте да консултирате и провеждате дейности с други млади хора в европейски мащаб, за да чуете гласа си и техните гласове? Тогава имаме предложение за вас - присъединете се към диалога за младежта на ЕС! 

Търсим посветени млади хора от неправителствени младежки организации и мрежи, активни на европейско равнище, за:

  • ръководи дейности и консултации с млади хора;
  • да споделяте идеи и събрани данни от вашите колеги с вземащите решения;
  • да се свържете с други млади хора и организации в Европа.

Срок за кандидатстване: 10 март 2019 г.!

За повече информация ТУК . 

Новини

Back To Top