ПРОЕКТ «ДОБРОВОЛЦИ В ДЕЙСТВИЕ» НА СДРУЖЕНИЕ «РОМИ – МЕДНИКАРИ»

 25 февруари  325

ПРОЕКТ «ДОБРОВОЛЦИ В ДЕЙСТВИЕ» НА СДРУЖЕНИЕ «РОМИ – МЕДНИКАРИ»

В хода на реализиране на проект «Доброволци в действие» на сдружение «Роми – Медникари» са предвидвидени ежеседмични екипни срещи на екипа по проекта  за съгласуване на дейностите и обратна връзка. През м. февруари 2019, в офиса на сдружение «Роми – Медникари» в гр. Шумен такива екипни срещи се състояха на: 03.02, 10.02 , 17.02, и на 24.02.2019 г.  Такива срещи предстоят и през м. март 2019 г.

Проект «Доброволци в действие» се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта”.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top