ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА И ОБУЧЕНИЕ PLAY’IN TOGETHER СЕ ПРОВЕДЕ В ПАРИЖ

 25 февруари  429

ПЪРВА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА И ОБУЧЕНИЕ PLAY’IN TOGETHER СЕ ПРОВЕДЕ В ПАРИЖ

В периода 17-19 февруари 2019, в Париж се състоя първата среща на националните координатори по проект PLAY’IN TOGETHER, в която взе участие Йоанна Дочевска – председател на „Асоциация за развитие на българския спорт“, партньор от България. По време на срещата партньорите обсъдиха дейностите по проекта, целевата група, възможностите за устойчивост на проекта и неговата връзка с дейностите, които са планирани за домакинството на предстоящите Олимпийски игри в Париж през 2024 г. Срещата беше последвана от 4 - дневно обучение на спортни специалисти, които да бъдат подготвени да ползват иновативни методи на обучение, чрез които да работят за борба с дискриминацията и стереотипите към хората с различни физически и ментални увреждания. Участниците се запознаха с методологиите „Обучение чрез спорт“ и „Плейдагогика“, като по време на обучението имаха възможност да се преживеят на практика обучителните ресурси и да ги адаптират към местните си реалности. Българските спортни специалисти, които взеха участие в обучението и след неговото успешно приключване, квалифицирани да прилагат методиките в страната ни, са Ивайло Здравков, Мариана Борукова, Ивелина Кирилова и Димитър Тасев.

Този проект разчита на иновативен метод на преподаване, разработен от PLAY International: Playdagogy. Той има за цел да използва спортните игри като образователна среда, за да третира по друг начин чувствителни теми. Тя позволява на децата да се учат и да растат, докато играят и се забавляват. . 
Проектът на Еразъм + Спорт, координиран от екипите Play International, се развива в тази посока, като подкрепя европейското общество за по-голямо включване на всички хора с увреждания благодарение на популяризирането на олимпийските, параолимпийските и европейските ценности в спортните игри. 
Цели на проект PLAY’IN TOGETHER: 
-Основна цел 
Европейското общество става все по-приобщаващо за всички хора с увреждания благодарение на популяризирането на олимпийските, параолимпийските и европейските ценности в спортната игра. 
2.Специфични цели 

Европейската младеж прави промяна в мисленето на хората с увреждания чрез практиката на социално-спортни дейности.

Децата с увреждания се насърчават, оценяват и осъзнават потенциала си чрез практикуването на социално-спортни дейности, пренасящи параолимпийски, олимпийски и европейски ценности.

Положителните взаимодействия и приятелството между европейските граждани са в основата на техните притеснения, спортните игри се превръщат в силна връзка, обединяваща публика с или без увреждания.

3.Целева аудитория 

4 300 деца на интервенционна страна, т.е. 25 800 деца за всичките 6 държави (5 ЕС + Косово).

21 треньори, обучени от Play International от страна партньор, т.е. 126 обучители за всичките 6 страни.

190 професионалисти в областта на образованието, обучени от тези преподаватели, в училища и извън училище, от страни партньори, за общо 1 140 души.

Проектът предлага създаването на дигитална образователна платформа, адаптирана и лесно достъпна. Библиотеката на съдържанието и средствата за мониторинг и оценка на дейностите предлагат основно курс за електронно обучение, завършен с мобилно приложение. Също така ще позволи на партньорите да обменят помежду си и да изградят мрежа от практици в европейски мащаб. 
Ще бъде извършено се изследване, за да се разберат специфичните нужди на децата с увреждания, тяхното двигателно и психическо развитие, причините за лошото ежедневие и липсата на самочувствие на тези деца. Това проучване ще бъде основата за установяване на ориентациите на спортните игри, които ще бъдат създадени, вдъхновени от олимпийските (напр. високи постижения) параолимпийски и европейски ценности.

В началото на третата фаза на проекта ще бъде направена диагностика, за да се идентифицират релевантните теми, които насърчават климата на сътрудничество и сближаване между деца на възраст от 6 до 12 години, независимо от тяхното положение. Тази диагноза ще позволи създаването на смесени спортни игри (включително деца с или без увреждания), съфинансирани за фаза 3.

Ще се проведат 3 срещи за съвместно създаване, съответстващи на трите фази на проекта.
Партньори 
Във Франция: PLAY International-координатор по проекта, Министерство на образованието Versailles Rectotat, дейности в училищата, Организационният комитет за Олимпийските игри през 2024: партньор, занимаващ се с разпространението на проекта.

В Белгия: Университетът в Льовен - Лимбург - партньор, специализиран в научните изследвания в областта на спорта, образованието и уврежданията. Ще отговаря за провеждането на проучвания, извършване на диагностика, подпомагане на прилагането на проучвания на въздействието на дейностите с деца.

В България: Асоциация за развитие на българския спорт (АРБС) - извънкласни дейности.

В Швеция: Европейска спортна неправителствена организация (ENGSO).

В Австрия: Европейският Параолимпийски комитет, партньор, отговарящ за разпространението на проекта.

В Чехия: Национален олимпийски комитет

Трябва да се отбележи, че Косово, като шеста страна партньорка, която не е член на ЕС, ще участва в проекта, като мобилизира Националния олимпийски и параолимпийски комитет, отговарящ за провеждането на дейности в училищата или клубовете. 

Проект PLAY’IN TOGETHER е съфинансиран по програма Еразъм+ на Европейския Съюз.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top