НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОДОБРИ ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2016 И 2017 Г.

 20 февруари  289

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОДОБРИ ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2016 И 2017 Г.

Народното събрание одобри Годишния доклад за младежта за 2016 г. с 96 гласа “за”, 11 “въздържали се” и 0 “против” и Годишен доклад за младежта за 2017 г. с 92 гласа “за”, 10 “въздържали се” и 0“против”. 
Документите съдържат обобщена информация за реализираните мерки на компетентните институции, отговорни за разработване и прилагане на младежките политики, както и от проучване „Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната“. 
В пленарна зала присъстваха министърът на младежта и спорта Красен Кралев и зам.-министърът на младежта и спорта Ваня Колева. Приемането на докладите за младежта проследиха студенти от Софийския университет, които бяха на посещение в парламента. 
Двата доклада са преминали през парламентарната Комисия по въпросите на децата, младежа и спорта, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по образованието и науката, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, Комисията по здравеопазването и Комисията по социалната и демографската политика. 
Целта на Докладите е да покаже специфичните за тази целева група проблеми, социално-икономическите реалности, начина на живот на младежите, както и техните нагласи и ценности. Това дава възможност за разграничаване на краткосрочните, средносрочните и дългосрочните политически решения по отношение на младежките политики. 
Въпросите, заложени в проучването, следват основните теми и приоритети, на Националната стратегия за младежта 2010-2020 г. – повишаване на гражданската активност, повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността, насърчаване на здравословния начин на живот, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на младите хора, развитие на младежкото доброволчество, развитие на междукултурния и международния диалог, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение. 
Основна част от докладите представя реализираните от отговорните институции мерки, съответстващи на Националната стратегия за младежта 2010-2020. Докладите гласят, че в отговор на отчетените данни и постоянното проследяване на нагласите на младите хора, Министерството на младежта и спорта (ММС) е разработило Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта с бюджет от 2 млн. лв. Един от основните акценти и приоритети на Програмата е борбата и превенцията на всякакви форми на агресия и зависимости сред младите хора. 
Политиката на ММС е насочена към насърчаване на учащите за системни занимания със спорт, създаване на навици за здравословна двигателна активност и възможности за спортна изява. В изпълнение на тази политика ММС администрира ежегодно програмите „Спорт за деца в риск“ и „Развитие на спорта на учащите”. 
Стратегическата визия на Министерството цели изграждане и реализиране на единна, последователна и устойчива младежка политика в България, основана на многосекторния подход, междусекторното сътрудничество и съвместното управление с младите хора на национално, регионално, областно и общинско ниво. 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top