ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕВРОДЕСК МУЛТИПЛАЕР

 15 март  667

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕВРОДЕСК МУЛТИПЛАЕР

По настоящата Покана за кандидатстване за Евродеск мултиплаер ще се сключват договори с организации за присъединяване към националната Евродеск мрежа.  

Какво е Евродеск-България?

Мрежата „Евродеск“ е създадена от Европейската комисия (ЕК) и е част от Програма „Еразъм+“. „Евродеск“ има за цел да подпомага разпространението на информация по въпросите на образованието и на младежта в рамките на обединена Европа. Мрежата „Евродеск“ се управлява от национални партньори, определени от правителствата на съответната страна. Те са координатори на мрежата Евродеск за държавата и носят отговорността европейската информация да достигне директно до потенциалните потребители.

За България национален партньор по мрежата е Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). Той координира цялостната работа на мрежата, работата на мултиплаерите, набира национална информация и я добавя към софтуера на „Евродеск“. ЦРЧР отговаря на индивидуални запитвания, като може да пренасочва поставените въпроси към други европейски партньори или към местните мултиплаери. „Евродеск“ при ЦРЧР отговаря за популяризирането на Програмата в страната, за изработването на рекламни материали и брошури. „Евродеск“ организира обучения, срещи и информационни събития за местните партньори.

„Евродеск“ България има изградена мрежа, състояща се от националния координатор (ЦРЧР) и множество мултиплаери. Националният координатор сключва рамково споразумение с одобрените мултиплаери. Те работят с ЦРЧР и съвместно помежду си.

Срок за кандидатстване:

Кандидатите следва да подадат своите предложения най-късно до 15 март 2019 г.

Всички документи се подписват (със син химикал) от лицето, официално представляващо организацията, подпечатват се и се подават на адрес:

Център за развитие на човешките ресурси                          

ул. „Граф Игнатиев“ 15, ет. 3                             

1000 София

Конкурс за Евродеск мултиплаери

За дата на подаване на документите се счита: датата на пощенското клеймо, която трябва да бъде до 15.03.2019г., включително.

За повече информация ТУК

Събития

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top