СЪБИТИЯ ОТ ЦИКЪЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА В СЕКТОР „МЛАДЕЖ“

 18 февруари  295

СЪБИТИЯ ОТ ЦИКЪЛА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА В СЕКТОР „МЛАДЕЖ“

В ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“,  Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) ще организира следните събития от Цикъла за обучение и оценка по младежките дейности:

  • Обучение при пристигане: 4 март – 8 март 2019г., в гр. София
  • Среща за междинна оценка: 5 март – 8 март 2019г., в гр. София

ЦРЧР покрива разходите за настаняване и изхранване на доброволците, както и пътните разходи от населеното място, където се осъществява проекта, до гр. София.

В обучението при пристигане могат да се включат доброволци, реализиращи доброволческа служба с продължителност над 2 месеца в текущи проекти по Програма „Еразъм+“ или „Европейски корпус за солидарност“. Всеки доброволец може да участва в този тип обучение само веднъж по време на службата си.

В срещата за междинна оценка следва да се включат доброволци, реализиращи доброволческа служба с продължителност от 6 или повече месеца в текущи проекти по Програма „Еразъм+“. Желателно е срещата за междинна оценка да се реализира след средата на службата на доброволеца. Всеки доброволец може да участва в този тип среща само веднъж по време на службата си.

Ако някои от доброволците Ви не са участвали в ЕДС обучение при пристигане, но вече са преполовили проектите си, каним да се включат директно в среща за междинна оценка.

Допълнителна информация за програмата на дейностите, начините за възстановяване на пътните разходи на доброволците, точното място на реализация на събитията и друга практическа информация ще бъде изпратена веднага след обработка на заявките за участие.

Моля в срок до 27 февруари 2019г. (включително) да подадете за заявки за участие в съответното събитие, достъпни на следните линкове:

Обучение при пристигане: https://www.surveymonkey.com/r/VT8TRM2

Среща за междинна оценка: https://www.surveymonkey.com/r/VNJ88GG

Важно е да знаете, че местата са ограничени и ще бъдат запълнени на принципа „първи по време, първи по право“.

За повече информация ТУК

Новини

Back To Top