ТЕАТРАЛНАТА ПОСТАНОВКА “КВАДРАТУРАТА НА КРЪГА” В С. ЛИЛЯНОВО

 11 февруари  111

ТЕАТРАЛНАТА ПОСТАНОВКА “КВАДРАТУРАТА НА КРЪГА” В С. ЛИЛЯНОВО

Сдружение “Ключ към щастие” представи на 08 февруари в с. Лиляново в кметството, театралната постановка “Квадратурата на кръга” по проект „Театралното изкуство като средство за общуване и личностно развитие на младежта” и с идея за активизиране на младите хора в малките населени места в община Сандански.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top