СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ПОСТИГАМ ПО-ВИСОК УСПЕХ“ НА ФОНДАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛ

 08 февруари  214

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ПОСТИГАМ ПО-ВИСОК УСПЕХ“ НА ФОНДАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛ

Фондация Благотворител обявява XV издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех“ за II учебен срок/семестър 2018/2019.
Кой може да кандидатства?
- ученици от 8-и до 12-и клас, лишени от родителски грижи или с нарушено зрение;
- студенти първокурсници, лишени от родителски грижи или с нарушено зрение.
Какви са стипендиите?
за ученици от 8-и до 12-и клас:

  • с успех над 5.50 – 5 бр. по 400 лв. /по 80 лв. месечно/
  • с успех над 5.00 – 5 бр. по 250 лв. /по 50 лв. месечно/

за студенти първокурсници – 3 бр. по 500 лв. /по 100 лв. месечно/
* стипендиите се изплащат на равни вноски за периода февруари 2019 – юни 2019 г. 
Как се кандидатства?
Напишете есе на тема „Какво научавам от грешките си” в размер от 1800 до 3600 знака /от 1 до 2 страници/.
 I етап – до 22.02.2019 г.

  • За учениците са необходими: служебна бележка за успех и за извинени/неизвинени отсъствия от първи срок на учебната 2018/2019 г., автобиография, данни за контакт, декларация за поверителност на личните данни /изтеглете от линка/ и есе.
  • За студентите са необходими: уверение за записан II семестър 2018/2019 г., автобиография, данни за контакт, декларация за поверителност на личните данни /изтеглете от линка/ и есе по посочената тема.

Изтегли ДЕКЛАРАЦИЯ

Изтегли ИНФОРМАЦИЯ /дати, тема, необходими документи/

 Документите може да изпратите на office@blagotvoritel.org или на адрес 1527 София, ул. „Панайот Волов” № 11, тел. за контакт 0885 414 038.
Одобрените на I етап ще бъдат обявени на 22 февруари в сайта www.blagotvoritel.org
II етап – до 27.02.2018 г. с одобрените кандидати ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” - на живо или по телефон. 
Преминалите успешно двата етапа на конкурса ще бъдат обявени на 28 февруари на сайта www.blagotvoritel.org.

Новини

Back To Top