ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА В С. ЛЕВУНОВО

 04 февруари  129

ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА В С. ЛЕВУНОВО

Сдружение “Ключ към щастие” представи в с. Левуново в малката зала на читалището, театралната постановка “Квадратурата на кръга” по проект “Театралното изкуство като средство за общуване и личностно развитие на младежта” и с идея за активизиране на младите хора в малките населени места в община Сандански“. 
Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за  младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта.
    

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top