ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ ”АКТИВИЗИРАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА - „ПАРТНЬОРИ ЗА ПРОМЯНА”

 31 януари  147

ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ ”АКТИВИЗИРАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА - „ПАРТНЬОРИ ЗА ПРОМЯНА”

През месец февруари сдружение „Югозападен обществено-информационен център”- Благоевград започва провеждането на мотивационни обучения по проект ”Активизиране на младите хора в малките населени места - „Партньори за промяна”, осъществяван с финансовата помощ на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта.

Проектът се фокусира върху възможностите пред младежката общност в малките населените места на територията на област Благоевград (Симитли, Кресна, Струмяни)
Целта на мотивационните обучения е младежите да бъдат стимулирани и насочвани да придобият умения за активно поведение не само на пазара на труда, но също така за продължаващо обучение и за активно включване в обществения живот на населеното място.

Всяко от обученията ще включва следните теми:

  • Начини за постигане на реализация чрез идентифициране на силни и слаби страни на участниците.
  • Насърчаване на индивидуалния подход за промяна и учене при търсене на работа.
  • Усвояване на умения за подготовка на документи за кандидатстване за работа.
  • Придобиване на умения за търсене на свободни работни позиции чрез използване на различни източници на информация.
  • Изготвяне на индивидуален план и стратегия за реализация.
  • Успешно представяне.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top