МЛАДЕЖКА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА КОНСУЛТИРА МЛАДЕЖИ В БЛАГОЕВГРАД

 31 януари  345

МЛАДЕЖКА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА КОНСУЛТИРА МЛАДЕЖИ В БЛАГОЕВГРАД

Младежка предприемаческа работилница е разкрита от началото на януари в Благоевград.

Работилницата е по проект “Инициативи и кампании за насърчаване на младежкото предприемачество – възможности за успешна реализация на младите хора в област Благоевград”, финансиран по Национална програма за младежта (2016 – 2020), между сдружение с нестопанска цел “Балкани без граници“ и Министерство на младежта и спорта.

В рамките й младежи от областта могат да получат безплатно бизнес и юридическо консултиране, насочено към насърчаване на предприемаческото мислене и стартирането на собствен бизнес. Услугите се предоставят в Младежка предприемаческа работилница на улица „Тодор Александров” 110, ет.1, външен вход.

От началото на новата година започна и информационна кампания за насърчаване на предприемачеството, включваща разработването и разпространението на „Наръчник на успешния млад предприемач” и мотивационни дипляни сред младите хора на територията на област Благоевград.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top