КАРИЕРНИ ФОРУМИ ПРЕЗ 2019 Г. ЩЕ ПРИВЛИЧАТ БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ В РОДИНАТА

 21 януари  378

КАРИЕРНИ ФОРУМИ ПРЕЗ 2019 Г. ЩЕ ПРИВЛИЧАТ БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ В РОДИНАТА

През 2019 г. Министерството на труда и социалната политика (МТСП), съвместно с Агенцията по заетостта (АЗ), ще продължи да привлича наши сънародници, живеещи в чужбина, в т.ч. български студенти, учещи извън пределите на страната, да търсят своята професионална реализация в родината си. Кампанията се осъществява чрез поредица от кариерни форуми в няколко европейски държави. Кариерните срещи за предстоящата година ще се проведат в Австрия, Германия, Великобритания и Нидерландия. За тяхното провеждане МТСП ще си партнира освен с АЗ също и с общини, организации на работодателите, чуждестранни търговски камари, сдружение „Български кариерен форум” и др.

На своеобразните трудови борси участниците ще бъдат запознати с възможностите за работа в България, а освен това ще могат да осъществят директен контакт с български работодатели. Сънародниците ни ще бъдат запознати най-общо с тенденциите на пазара на труда у нас и по-конкретно с перспективите за професионална реализация на младото поколение. Организаторите ще представят предимствата на трудовото и социалното ни законодателство, както и най-актуалното от политиките в подкрепа на младите хора, работещи в България.

Чрез своите териториални поделения АЗ вече информира на местно ниво работодателски организации и работодатели за възможността за участие в тези форуми. Използват се мобилните екипи на Агенцията за работа с ключови работодатели, както и всички други подходящи форми за връзка и комуникация, за да се предложат варианти на българския бизнес за достигане до нашите сънародници в чужбина.

Първият за годината форум ще се проведе на 23 януари във Виена, АвстрияОт 17.00 часа в сградата на Wirtschaftskammer Österreich на Wiedner Hauptstrasse 63 | 1040 Wien ще започне среща с едни от най-големите австрийски инвеститори в България.

Работните места, които ще бъдат представени, ще дадат възможност на млади специалисти с професионална квалификация, завършили средно образование или бакалавърска/ магистърска степен, да открият техния пасващ профил или област за трудова реализация. Фирмите набират финансисти, счетоводители, специалисти „Човешки ресурси”, специалисти „Маркетинг”, професионалисти с интереси в сферата на логистиката, компютърните системи и технологиите, производството на хартия и целулоза, специалисти, завършили професионална квалификация „Електротехника”, “Топлоенергетика“, „Автоматизация на производството” и др. Компаниите проявяват интерес към машинни инженери, към млади хора, завършили специалност „Електроцентрали и мрежи”, шлосери и към специалисти с познания в управлението и контрола на металообработващи машини, както цифрови, така и универсални.

Предложенията на бизнеса не са концентрирани само в столицата и големите градове. На форума ще присъстват компании от различни части на България, които ще дадат  възможност на младите хора да приложат натрупания опит в Австрия, като в същото време бъдат по-близо до семейството и приятелите си.

Ако сте любопитни да научите повече, разгледайте Фейсбук събитието на следния линк: https://www.facebook.com/events/354255441787690/

За участие може да се регистрирате на следния линк: https://karriereforum-deine-zukunft-in-bulgarien-2019.eventbrite.com

 

Новини

Събития

Още събития

Въпрос на месеца

ПРЕЗ КОЯ ГОДИНА 17 МАЙ Е ОБЯВЕН ЗА ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ СПОРТ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В СФЕРАТА НА СПОРТА - ПРИЗНАНИЕ ЗА ОГРОМНИТЕ УСИЛИЯ НА СТОТИЦИ БЪЛГАРСКИ СПОРТИСТИ, ТРЕНЬОРИ И ДЕЯТЕЛИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА, ПРОСЛАВЯЛИ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?

Видео

Вижте още
Back To Top