7 МАРТ 2019: „КАЖЕТЕ СИ ДУМАТА ЗА ТОВА, КОЕТО ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ТРЯБВА ДА НАПРАВИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА!“

 11 януари  258

7 МАРТ 2019: „КАЖЕТЕ СИ ДУМАТА ЗА ТОВА, КОЕТО ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ ТРЯБВА ДА НАПРАВИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА!“

Как може Европейският парламент да взаимодейства по-добре с младежките организации? Как може Европейският парламент да общува по-добре с младите хора? От какво Вие и обществеността, която представлявате, имате нужда и желаете от Европейския парламент? 
Кажете си какво трябва да направи Европейският парламент за младите хора и да се възползват от възможността да участват в това събитие.

По време на събитието, организирано в пълноценно участие, младежките организации от всички държави-членки на ЕС ще бъдат поканени да разкажат и споделят своите идеи за това, което Европейският парламент може да направи за тях и за обществеността, която те представляват. 
Най-конкретните и реалистични идеи, произтичащи от събитието, ще станат част от годишната програма на отдел „Младежта“. 

Събитието ще се проведе в Европейския парламент в Брюксел, Белгия.

Програмата на събитието в момента е в процес на подготовка и ще бъде финализирана през февруари. 

Проектът е следният:  
- 6 март - пристигащи; 
- 7 март - работни групи от 09.00 до 18.00 часа.

Езикът на събитието е английски.

Кой може да участва
Местни или регионални младежки организации, от всички държави-членки на ЕС. Работа с младежи в неравностойно положение е предимство.

 Краен срок за кандидатстване : 23  януари , 23:00 CET.

 Настаняването и пътуването ще бъдат организирани и покрити от организаторите. Обядът ще бъде осигурен на 7 март.

 За въпроси, моля свържете се с: youth@ep.europa.eu  

 Научете повече ТУК  

Новини

Back To Top