СДРУЖЕНИЕ “КЛЮЧ КЪМ ЩАСТИЕ” ЩЕ ПРЕДСТАВИ НОВА ПОСТАНОВКА В С. ДАМЯНИЦА

 10 януари  190

СДРУЖЕНИЕ “КЛЮЧ КЪМ ЩАСТИЕ” ЩЕ ПРЕДСТАВИ НОВА ПОСТАНОВКА В С. ДАМЯНИЦА

На 11 януари в с. Дамяница   сдружение “Ключ към щастие”  ще представи  във физкултурния салон на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“  театралната постановка “Квадратурата на кръга”. Представлението  ще бъде   от 19:30 часа напълно безплатно по проект №НПМ-056-П2-ТО3/2018 към договор 25-00-50/17.09.2018 г. “Театралното изкуство като средство за общуване и личностно развитие на младежта” и с идея за активизиране на младите хора в малките населени места в община Сандански“.  

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта”.

  

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top