ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА “КВАДРАТУРАТА НА КРЪГА”  НА СДРУЖЕНИЕ “КЛЮЧ КЪМ ЩАСТИЕ”

 10 януари  627

ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА “КВАДРАТУРАТА НА КРЪГА” НА СДРУЖЕНИЕ “КЛЮЧ КЪМ ЩАСТИЕ”

Сдружение “Ключ към щастие” представи  на 4 януари 2019 г. в Клуба на пенсионера театралната постановка “Квадратурата на кръга” по проект №НПМ-056-П2-ТО3/2018 към договор 25-00-50/17.09.2018 г. “Театралното изкуство като средство за общуване и личностно развитие на младежта” и с идея за активизиране на младите хора в малките населени места в община Сандански.  

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Национална програма за младежта (2016-2020), Министерство на младежта и спорта.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top