ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В БЛАГОЕВГРАД

 27 декември  352

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ ЗА МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В БЛАГОЕВГРАД

Четиридневно тематично обучение за придобиване на ключови компетенции за младежко предприемачество се проведе от 19.12.2018 г. до 22.12.2018 г. в гр. Благоевград.

Обучението е по проект „Инициативи и кампании за насърчаване на младежкото предприемачество – възможности за успешна реализация на младите хора в област Благоевград”, съгласно договор № 25-00-53/17.09.2018, финансиран по Национална програма за младежта (2016 – 2020), Подпрограма 2: Национални младежки инициативи и кампании между сдружение с нестопанска цел “Балкани без граници“ и Министерство на младежта и спорта.

Участие в обучението взеха 18 младежи на възраст между 15 и 29 години, които се запознаха с основните умения за развиване и управление на собствен бизнес – от разработването на бизнес план, през регистрацията на фирма до начините за привличане на публично финансиране.

През декември в рамките на проекта се проведе и Младежки форум под наслов „Предприемаческо мислене, насърчаване на иновациите и креативността”.

През януари 2019 г. ще бъде разкрита Младежка предприемаческа работилница по проекта, в която младежи от областта ще могат да получат безплатно бизнес и юридическо консултиране, насочено към насърчаване на предприемаческото мислене и стартирането на собствен бизнес. Също така от началото на новата година ще започне информационна кампания за насърчаване на предприемачеството, включваща разработването и разпространението на „Наръчник на успешния млад предприемач” и мотивационни дипляни сред младите хора на територията на област Благоевград.

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top