МИСИЯ  „СЪБИРАНЕ НА ДРЕХИ ЗА НУЖДАЕЩИ СЕ“ В ШУМЕН

 21 декември  354

МИСИЯ „СЪБИРАНЕ НА ДРЕХИ ЗА НУЖДАЕЩИ СЕ“ В ШУМЕН

През периода от 17.12. до 20.12.2018 г.  – в гр.Шумен, в кварталите с етнически малцинства, пенсионерски клуб – 5 ,VI ОУ”Еньо Марковски”  и  читалище „Екипе” – гр. Шумен,  40 доброволци по проект „ Доброволци в действие”, финансиран от Министерството на младежта и спорта, реализираха  мисия  „Събиране на дрехи за нуждаещи се“.

 Доброволците  бяха разделени в четири отбора. На база придобитите знания и умения всеки отбор  имаше задача да организира кампания за събиране на дрехи и да определи целевата груп, на която да ги дари след това.

Доброволците дариха дрехи на повече от 40 души - социално слаби , инвалиди и хора в нужда. По време на планиране, организиране и провеждане на кампаниите, доброволците ще обсъждат идеите си с екипа по проекта.  

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top