СДРУЖЕНИЕ „YES“ С ВТОРО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „BE ACTIVE“

 15 декември  416

СДРУЖЕНИЕ „YES“ С ВТОРО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „BE ACTIVE“

На 26 и 27 октомври 2018 г. в гр. Разлог бе проведено второто обучение по проект „Be ACTive“ на тема „Бъдещето е в твои ръце“. 

25 младежи от региона взеха участие в събитието, на което бяха коментирани теми, свързани с:

  • стъпките за избор на професия и планиране на трудовата кариера.
  • развитие на практически умения за продуктивна работа в екип, насочена към постигане на по-високи бизнес резултати.
  • определяне на стъпките за изготвяне на добър бизнес план: организиране на процеса (сформиране на екип, определяне на отговорности, срокове); оценка на външните фактори (общи тенденции в развитието на икономиката, конкурентна среда, избор на доставчици, определяне на потенциални клиенти); оценка на вътрешните фактори; определяне на стратегия и цели; изготвяне на ясни планове; изготвяне на бюджет.
  • информация за развитието на млади предприемачи – запознаване с правните норми и законовите изисквания при регистриране на търговски дружества, избор на форма на регистрация, първи стъпки за регистриране на търговско дружество, законови положения и различни видове търговски дружества.
  • какви институции има на територията на общината, как работят, с какви проблеми се занимават, към коя институция за какви проблеми на местната общност да се обръщат.

 

ДЕЙСТВАЙ – ВЪЗДЕЙСТВАЙ

Back To Top